Om Unga Aktiesparare

Unga Aktiesparare (UA) är en fristående och helt världsunik organisation med nästa 12 000 medlemmar i åldrarna noll till och med 28 år. Ingen annanstans i världen finns en lika stor ungdomsorganisation för aktieintresserade. Sedan UA blev ett självständigt ungdomsförbund från Aktiespararna år 1990 har medlemserbjudandet växt med bland annat utbildningar och medlemsförmåner. Detta för att UA ska vara den största och självklara plattformen för unga att lära sig göra framgångsrika investeringar och berika sitt nätverk.

Genom utbildningar i aktiekunskap, ca 350 årliga events, tidningar, courtagerabatter och mycket mer lär vi våra medlemmar i hela landet att spara och investera smart, lära sig om börsen och få in foten i finansbranschen.

Projektet Ung Privatekonomis dagliga verksamhet drivs i Unga Aktiesparares regi. Tack vare dessa synergieffekter kan gymnasieelever runt om i landet få ta del av kunskap om privatekonomi och sparande.