En av de första konkreta riktlinjerna jag stötte på när mitt intresse för ekonomi började blomma var 10%-regeln.

Regeln innebär att varje månad ska 10% av din nettoinkomst (inkomst efter skatt) sparas och investeras. Att spara undan 10% av sin inkomst kan låta lite, men över tid kan det utvecklas till en otrolig summa med hjälp av ränta-på-ränta effekten. 10 % är tillräckligt lite för att inte göra för stora avtryck i ditt vardagliga liv men det är tillräckligt mycket för att göra väsentliga avtryck på ditt framtida liv!

Medianlönen i Sverige var 30 000kr under 2017, med avdrag för skatt på ca 30% innebär att medianlönen ungefär är 21 000kr. 10% av det är 2 100kr. Men för enkelhetens skull kan vi använda oss av 2 000kr i detta exempel. Det innebär att på ett år kommer du spara undan 24 000kr. Om du investerar dessa pengar i en bred aktiefond som historiskt avkastat i genomsnitt 8% årligen kommer du efter 25 år med hjälp av ränta-på-ränta effekten ha 1.9 miljoner. Om du kan avvara pengarna längre, säg 35 år, kommer du istället ha ungefär 4.5 miljoner.

Vid första anblick är 10% av din inkomst en relativt liten summa. Men med tiden och avkastningen på din sida, har du alla möjligheter att skapa dig ekonomisk trygghet med små medel!

Skribent: Olivia Karlsson, informatör Borås