På en av mina senaste föreläsningar fick jag en fråga som jag inte riktigt kunnat sluta tänka på. ”Förr i tiden var ju kvinnor ofta hemma, har det påverkat dessa kvinnors pension?”
Svaret på denna fråga är tyvärr ja! I genomsnitt får en kvinna runt 30 % mindre i pension än män, vilket inte är okej.*

I dagens samhälle pratas det mycket om jämställdhet mellan könen på många olika plan och vi bör även här tänka på en jämställd pension. Det många glömmer bort är att den största delen av pensionen beror på lönen. Både tjänstepensionen och den allmänna pensionen har sin grund i hur mycket pengar man tjänar. Mer lön leder till mer sparade pengar till pensionen. Här kommer den första fällan för kvinnors pension. Lika lön för lika arbete är inte bara viktigt i stunden utan också för den framtida pension, så fortsätt att kämpa för detta.

En annan fälla som kvinnor råkar ut för är att de under flera år förlorar lön när de exempelvis är hemma med barnen, både vid föräldraledighet samt vid vård av barn. Under denna tid går man miste om delar av pensionssparandet. För att undvika detta bör man även vara mer jämställd kring att dela upp detta eller att se till att den andra föräldern hjälper till med det privata pensionssparandet för att kompensera det övriga förlorade sparandet.

När vi pratar om jämställdhet är detta kanske inte en fråga som många tänker på. Men vi unga kvinnor bör absolut ha detta i åtanken hela tiden för att inte drabbas av ett bakslag när vi blir gamla och ska gå i pension. Tänk dessutom på att kvinnor ofta lever längre än män och därför bör vi ta denna fråga på största allvar. Ju tidigare vi tänker på jämställdheten desto mer kan vi göra åt problemet. Jag själv tänker inte acceptera att jag i framtiden får 30 % mindre i pension bara för att jag är kvinna, därför tänker jag inte gå i dessa så kallade kvinnofällorna.

*Källa: http://www.dn.se/sthlm/kvinnor-far-lagre-pension-an-man/