Spara långsiktigt, sprid dina risker och håll fast vid din strategi. Många av oss vet hur vi borde investera våra pengar, men ändå gör vi fel. Vi blir lurade av vår psykologi och gör i många fall precis tvärtemot vad vi borde. Vår värsta fiende på börsen är i många fall oss själva.

För att göra något åt detta är en bra start är att förstå vår egen psykologi och vara uppmärksam på vissa beteendemönster. Nedan listar jag tre vanliga tankefällor som vi bör undvika i vårt sparande.

Confirmation bias
Confirmation bias innebär att vi omedvetet söker efter information som stärker vår tes. Om vi tror starkt på en specifik aktie tenderar vi att lägga mer vikt vid positiv information som bekräftar att vi gjort ett bra köp. Samtidigt blundar vi eller lägger lägre vikt vid information som går emot vår uppfattning även om den kan vara lika relevant.
Detta beteende undviker man bäst genom att aktivt leta information som går emot ens tes, prata med personer som tycker annorlunda och faktiskt lyssna på deras argument. Ofta vinner man mer på diskussion än på konfrontation.

Anchoring
En annan fälla många aktiesparare går i är anchoring, att bita sig fast vid ett tidigare pris. Om man köper en aktie på 200 kr och sedan ser den sjunka till 50 kr skulle många av oss se det som att aktien är ännu mer köpvärd.
Vad vi glömmer är att saker ständigt förändras i bolag vilket kan påverka värdet på deras aktier. Om försäljningen och vinsten sjunker, företaget belånar sig för mycket eller liknande kommer värdet naturligt nog att sjunka. En aktie som faller måste således inte automatiskt komma tillbaka till de gamla nivåerna.

Flockbeteende
Människor är flockdjur som älskar att följa strömmen. Detta har evolutionära förklaringar och har hjälpt vår art art överleva genom historien. På börsen är dock flockbeteende inget som premieras långsiktigt utan snarare ett sätt att förlora pengar.
När kompisen, grannen, och till och med taxichauffören pratar om hur mycket pengar de tjänat på börsen eller nån specifik aktie lockas vi att också investera och få samma resultat. Detta leder i många fall till spekulationsbubblor och fler och fler lockas in ju närmare toppen man kommer. Även om vi vill göra det motsatta lockas vi att köpa dyrt för att sedan tvings sälja billigt när bubblan spricker.
Vad vi måste göra för att undvika detta är att tänka självständigt. Även om man som tidigare nämnt bör lyssna på andras argument måste man alltid göra sin egen analys. Se också upp för alltför entusiastiska aktieägare som pratar om hur deras bolag skall “förändra världen” eller att man “bara får en sån chans en gång i livet”. Sådana investeringar är i många fall föremål för en spekulationsbubbla.

Sammantaget finns det många tankefällor vi lätt faller i när vi är nya på börsen. Känner vi till och lär oss identifiera dem kan vi dock drastiskt förbättra våra chanser att undvika dem.

Skribent: Jakob Olsson