Detta är en krönika skriven av Ung Privatekonomis verksamhetschef som först publicerades på Aktiespararnas hemsida. Den kan läsas här.

Ge fler unga chansen att lära sig om privatekonomi. Annars kommer ännu fler att fastna i skuldfällan, varnar Elin Agorelius, verksamhetschef på Ung Privatekonomi.

Året är 2019. Räntorna är låga, likaså arbetslösheten. Sverige borde vara ett land där människors ekonomiska situation ser god ut. Dessvärre ser verkligheten inte ut så.

I dag, 21 augusti 2019, släppte Kronofogdemyndigheten ett pressmeddelande som visar att fler än någonsin ansöker om skuldsanering.
Perioden 1 januari till 30 juni ansökte nästan 11 000 personer om skuldsanering. Det är en ökning med cirka 15 procent jämfört med motsvarande period 2018. Det är värt att tillägga att en av anledningarna är att det sedan 2016 är lättare att ansöka om skuldsanering, men det ändrar inte faktumet att skuldsättningen är skrämmande.

Så går det att förändra förutsättningarna

Vad går det att göra för att ändra på detta? Mitt förslag är mer privatekonomi i skolan.
Vi säger att barnen är vår framtid. Tittar vi på Kronofogdens siffror ser vi en trend med ett ökat antal personer i behov av skuldsanering. Vill vi stoppa denna trend måste vi se till att dagens ungdomar, Sveriges framtid, får grundläggande privatekonomiska kunskaper.

Det är inte för inte man säger att kunskap är makt. I november angav Kronofogden att just gruppen ungdomar ökar hos dem. En vanlig anledning till att 18- till 20-åringar hamnar hos Kronofogden är exempelvis internetshopping. I dagens samhälle är det väldigt enkelt att köpa det senaste på avbetalning. Utan privatekonomiska kunskaper känner man inte till att man bör se vad den effektiva räntan är innan en avbetalningsplan väljs.

Då blir det dyrare än vad som var tänkt. Kanske har individen inte råd att betala och plötsligt sitter den där – ung och skuldsatt. Okunskap är farligt och kan orsaka en katastrofal början på vuxenlivet.
Många anser att det är föräldrarnas ansvar att se till att ungdomarna lär sig ta hand om sin privatekonomi. I en perfekt värld vore det så. Men vår undersökning där elever från hela landet deltog visar att hela 49 procent av gymnasieungdomarna sällan eller aldrig pratar om privatekonomi i hemmet. Om så många inte får med sig kunskaper hemifrån, är det då så förvånande att andelen unga ökar hos Kronofogden?

Alla måste få chansen

Privatekonomi ska vara en del av kursen Hemkunskap, men Skolinspektionens rapport från tidigare i år visar att fokus ligger för mycket på matlagning. Hemkunskap är redan det minsta ämnet, så när matlagningen får för mycket fokus går det ut över bland annat privatekonomin.

I min drömvärld får alla med sig grundläggande kunskaper om ränta med mera. Med denna kunskap tror jag att majoriteten skulle göra medvetna val och därmed att vi skulle få färre i den situation att de behöver skuldsanering.

FAKTA 

Det här är skuldsanering 

Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att beviljas sanering måste du sakna möjlighet att betala av skulderna inom överskådlig tid.

Om du beviljas skuldsanering får du leva på existensminimum i fem år och ska få hjälp att betala av. All inkomst som överskrider existensminimum går till skulderna under denna period. Efter dessa fem år skrivs skulderna av.

Källa: Kronofogden.