Kunskap öppnar nya dörrar

Kunskap öppnar nya dörrar

Har du någon gång känt att du inte klarar av något? Att det är för komplicerat och att du därmed tagit ett steg tillbaka?

Med stor sannolikhet har du det, det har nog de flesta av oss, jag kallar detta mentala hinder.

Jag tror att det är helt naturligt att man blir blockerad inför det som är främmande och okänt. Nyfikenhet för det okända och öppenhet för att ta till sig ny erfarenhet och kunskap öppnar ofta många nya dörrar. Ett exempel är att spara i aktier, något som många upplever som svårt medans andra är aktiva investerare.

Min erfarenhet är att man med relativt liten insats kan ta till sig kunskap om hur man sparar i aktier, en sparform som både är rolig, stimulerande och oftast ekonomiskt fördelaktig jämfört med andra sparformer.
Jag tror att många anser att spara pengar gör man genom banken i ett sparkonto eller på sin höjd kanske man har ett fondsparande. Att man själv skulle börja spara i aktier känns främmande och riskfyllt. Det man däremot glömmer är att sparande i aktier medför att man måste ta större kontroll över sitt eget sparande, såväl i medvind som i motvind.

” -Det blir intressant att i media
följa händelser som eventuellt påverkar mina
investeringar.”

För mig var aktier något främmande. Min första kontakt med aktiekunskap var på gymnasiet och därefter har jag fått förmånen att via Ung Privatekonomi ytterligare ta till mig mer kunskap inom ämnet. Jag har öppnat en egen depå och försiktigt börjat spara i aktier.
Det som jag funnit intressant med aktiesparandet är att det är så många indirekta händelser och influenser som påverkar börsen och företaget utöver de vanliga ekonomiska faktorerna, vilket gör det svårt men samtidigt väldigt intressant. Det blir intressant att i media följa händelser som eventuellt påverkar mina investeringar.

Jag känner stor tillfredsställelse över att ha tagit kontroll över mitt sparande, inget som jag upplever som ett måste utan som något väldigt stimulerande och roligt.

Min poäng är att sparformen är av underordnad betydelse, aktier, fonder eller bankonto spelar ingen roll så länge som man tar ett aktivt beslut och har kunskap om alternativen.