Jag inleder aldrig mina föreläsningar med att “Jag ska prata om privatekonomi”. Jag säger att jag ska prata om hur vi ska kunna nå de målen vi har, utifrån vår egen ekonomi och hur vi väljer att ta kontroll över den. Att jag ska ge dem bra verktyg främst när det kommer till att spara pengar, men även kring sådant som är viktigt att ha koll på samt att undvika när det kommer till lån och räkningar. Jag säger att man givetvis får göra vad man vill med dessa verktygen, men att jag tycker det är viktigt att man har dem med sig – eftersom den egna ekonomin är något som man bär på livet ut. Man vill väl alltid bädda så gott som möjligt för sig själv?

Det häftiga med privatekonomi är att man gör så många val kring sina egna pengar nästan varje dag. Man kan välja att spara dem, man kan välja att investera dem, man kan välja att ge bort dem och man kan välja att spendera dem. Man kan även låna någon annans pengar och då väljer istället att skuldsätta sig, vilket kan vara nödvändigt i vissa fall och i många fall inte.

Hur som helst så handlar det om de valen som vi gör, varje dag och hela livet – vår inställning och våra val är det som påverkar vår egna egna ekonomiska situation. Sedan handlar det givetvis inte alltid om oss själva och hur vi väljer att agera, precis som gällande allt annat kan man ha mer eller mindre tur vissa gånger och man kan rent generellt leva under tuffare omständigheter än andra. Men vi kan alltid välja inställningen vi har till vår egen situation – hur vi väljer att hantera den och hur vi väljer att arbeta med det vi har.

Men för att man ska över huvud taget ska kunna fatta några beslut kring sin privatekonomi krävs kunskap och det är därför jag älskar mitt jobb. Att få vara en del av att sprida denna viktiga kunskapen när det kommer till privatekonomiska fällor och framför allt vilka fina möjligheter man har när det kommer till att spara – så att alla på egen hand kan välja hur de vill agera och bädda för sig själva. Man behöver inte krångla till det!