Om Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi

Vi väcker intresse inom ett ämne som många anser tråkigt och komplicerat. Inspiration, enkelhet och öppenhet speglar vår inställning och vårt arbete då vi åker land och rike runt för att träffa gymnasieelever och undervisa i privatekonomi och sparande.

Vilka är Ung Privatekonomi?

up_logga_3Ung Privatekonomi finns till för att inspirera och utbilda Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Vi kan med stolthet berätta att projektet är kostnadsfritt och oberoende för både elever och lärare. Varje läsår åker projektets informatörer runt till skolor för att sprida entusiasm och kunskap. Allt för att ge eleverna förutsättningar att ta kontroll över sin privatekonomi och sitt sparande. Mellan höstterminen 2009 och höstterminen 2019 utbildade vi 234 170 ungdomar.

Elever från alla olika program har fått ta del av en timmes lång föreläsning och dessutom gått därifrån med läroboken ”Ung Privatekonomi – En bok om hur du får råd med dina drömmar”.

Vi håller också på att bredda projektet digitalt och har skapat en digital utbildning för PC och Mac som är tillgänglig för alla. I utbildningen kan man lära sig själv och testa sina kunskaper om sparande direkt.

Över 1 200 lärare är även med i vårt lärarnät. Genom lärarnätet får de quizet Veckans Ekonomi, som innehåller aktuella och lärorika frågor om ekonomi och näringsliv, skickat till sig varje vecka. Quizet finns också här på vår hemsida. Vill du vara med? Läs mer om lärarnätet här.