Om Aktiefrämjandet

Aktiefrämjandet

Aktiefrämjandet är en oberoende stiftelse. Verksamheten startade 1976 med uppgift att öka allmänhetens kännedom om och intresse för aktien som sparform. Idag är Aktiefrämjandets verksamhet helt fokuserad på Ung Privatekonomi. I styrelsen samlas representanter för de organisationer som står bakom Ung Privatekonomi.

Aktiefrämjandets undersökningar visar att aktieägandet i Sverige är allra störst bland svenskar i medelåldern medan det är lägre bland de yngre. Kunskapen bland unga kring aktier som sparform behöver höjas. För att långsiktigt säkerställa ett stabilt intresse för aktiemarknaden är det därför viktigt för Aktiefrämjandet att koncentrera insatserna mot yngre målgrupper och få dem att känna förtroende för aktiemarknaden som sådan.