Initiativtagare & Partners

Initiativtagare & huvudfinansiärer

Aktiespararna, Fondbolagens Förening, Svenska Fondhandlareföreningen, Nasdaq OMX Stockholm och Unga Aktiesparare står bakom projektet Ung Privatekonomi. Dessa organisationer samlas inom stiftelsen Aktiefrämjandet för att samordna projektet. Projektet är även stolt över att Finansinspektionen från och med läsåret HT15/VT16 bidrar till att privatekonomisk utbildning når ut till elever i norra delarna av Sverige. Unga Aktiesparare driver Ung Privatekonomis dagliga verksamhet.

Partners

Ung Privatekonomis samarbetsföretag stöder projektet finansiellt, med material eller kunskap. Samarbetet med Ung Privatekonomi ger företagen en möjlighet att nå ut till två nya målgrupper – de unga i Sverige och deras lärare.

Hur kan du vara med och stötta Ung Privatekonomi?

Kontakta Robert så får du veta mer:

Ung Privatekonomi är Sveriges äldsta och största oberoende och icke vinstdrivande projekt inom privatekonomi. Från att ha inspirerat och utbildat 3 700 gymnasieelever från starten så har antal elever som vi träffar ökat närmare 25 000 elever idag. Denna utveckling har endast varit möjlig tack vare projektets finansiärer samt ett väl hushållande med erhållna medel.

För er som vill göra privatekonomi tillgängligt för fler unga och få närmare kontakt med målgruppen så finns olika sätt att bli en del av Ung Privatekonomi.

Du når mig på 073-665 29 88
eller via mejl här!