Partiernas röst: Mer privatekonomi i skolan!

Partiernas röst: Mer privatekonomi i skolan!

Elever som går ut gymnasiet har i dag allt för liten kunskap för att kunna hantera sin privatekonomi på ett bra sätt.

Detta anser sju av åtta riksdagspartier, enligt en enkätundersökning utförd av utbildnings-organisationen Ung Privatekonomi. Sju av åtta riksdagspartier anser även att det i dag är för lite undervisning i ämnet privatekonomi i skolan.

Enkätundersökningen, som skickades ut av organisationen Ung Privatekonomi, besvarades av samtliga partier. Undersökningen visade att alla riksdagspartier, förutom Socialdemokraterna, är överens om att elever som idag går ut gymnasiet behöver mer kunskap för att kunna hantera sin privatekonomi på ett bra sätt. Socialdemokraterna anser i frågan att eleverna får tillräckligt med kunskap. Alla riksdagspartier, förutom Centerpartiet, anser att eleverna i nuläget får för lite kunskap om privatekonomi i skolan. Centerpartiets åsikt i frågan är att eleverna får tillräckligt med privatekonomisk kunskap genom skolan.

”Undersökningen visar tydligt att riksdagspartierna står bakom det som länge varit Ung Privatekonomis målsättning; att införa mer privatekonomi i gymnasieskolan”, säger Jennifer Ström, verksamhetschef på Ung Privatekonomi.

”Partierna har nu ett ansvar att se till att ord blir till handling och att privatekonomi blir ett utbrett och självklart inslag i undervisningen i gymnasieskolan”, fortsätter Jennifer Ström.

På frågan om vem som bär ansvaret för att lära ut kunskap i privatekonomi går åsikterna isär. Alla de tillfrågade partierna, förutom Sverigedemokraterna, anser dock att skolan bär en del av ansvaret att utbilda gymnasieungdomar inom området privatekonomi. Undersökningen, som skickades ut till och besvarades av samtliga riksdagspartier, innehöll följande tre frågor:

1. Anser ditt parti att elever som går ut gymnasiet i allmänhet har fått tillräckliga kunskaper med sig för att kunna hantera sin privatekonomi på ett bra sätt?
2. Vill ditt parti att skolan ska lära eleverna mer om privatekonomi?
3. Vem anser ditt parti har ansvar för att gymnasieungdomar får grundläggande kunskap om sin privatekonomi?

Läs alla partiernas svar här!
Pressbilder

För mer information och kommentarer kontakta:
Jennifer Ström, Verksamhetschef
08-506 515 59 / 070-25 27 0 25