Pressmeddelande 2019-01-28

49 % av Sveriges gymnasieelever pratar sällan eller inte alls om ekonomi i hemmet. Detta visar en undersökning gjord av Ung Privatekonomi under hösten 2018. 51 % talar om ekonomi hemma, medan 40 % gör det sällan och 9 % inte alls.

Eftersom många av de kunskaper man förväntas ha som ung vuxen inte lärs ut i skolan är samtalen i hemmet viktiga. Ekonomi ses av vissa som ett tabubelagt ämne man inte talar om. Vi måste våga prata om pengar och privatekonomi, kommenterar Elin Agorelius som är verksamhetschef på Ung Privatekonomi.

Undersökningen gjordes i samband med föreläsningar som organisationen haft på skolor i landet, 2 000 elever har besvarat frågan. Läroplanen för den samhällskunskap samtliga gymnasieelever läser har dessa kunskapskrav inom privatekonomi: ”Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.”*
Denna formulering innebär att det till stor del är upp till enskilda lärare att välja om de inkluderar exempelvis olika typer av lån, effektiv ränta och annat som påverkar unga när de ska ut i vuxenlivet. När organisationens föreläsare besöker klasser får de ofta frågor om privatekonomi, ungdomar som undrar om saker de inte tycker att de lärt sig nog mycket om än.

Det är glädjande att 51 % faktiskt pratar om ekonomi i sin vardag. Det måste inte vara laddat, utan man kan ta det lättsamt men ändå ge en uppfattning om hur läget ser ut, avslutar Elin.

Kontaktperson:
Elin Agorelius
Verksamhetschef, Ung Privatekonomi
073-971 75 22
elin.agorelius@ungprivatekonomi.se

Ung Privatekonomi är ett oberoende, opolitiskt och icke-vinstdrivande skolprojekt som föreläser på gymnasium i Sverige om privatekonomi. Syftet är att utbilda och inspirera ungdomar inom ämnet. Mer om projektet på https://ungprivatekonomi.se/om-up/

* Länk till Skolverkets läroplan