Ett mål i livet kan vara att man någon gång vill flytta ihop med sin partner. Något som är bra att hålla koll på är att det kan komma att bli dyrt vid en eventuell separation. Här kommer lite tips på hur du kan förbereda dig om du är eller planerar på att bli sambo med din partner.

I Sverige har vi något som kallas för sambolagen. Den kom till för att skydda den part som har en svagare ekonomi vid en eventuell separation. Lagen börjar gälla från den dagen som du och din partner flyttar ihop och blir sambos. Lagen gäller bara om ni har en kärleksrelation, och alltså inte om du bestämmer dig för att flytta ihop med en kompis eller inneboende.

Det som framförallt kan var bra att känna till är att man vid separation har rätt att kräva en så kallad bodelningMan kan säga att du få kan få, eller bli av med, 50 procent av värdet på de saker ni köpt för gemensamt bruk. Saker du köpt för privat bruk faller inte in under sambolagen.

Exempel 1
Emma och Robin köper gemensamt en bostadsrätt. Emma går in och betalar 80 procent av lägenheten och Robin 20 procent. Emma tar med sig sin säng från sitt gamla hem och Robin tar med sitt matbord. Plötsligt går kylen sönder. De beslutar att Emma ska betala för den nya kylen, då Robin precis köpt en ny jacka och har det lite tight ekonomiskt just nu.

Hur skulle en eventuell bodelning se ut?

Då lägenheten är köpt för gemensamt bruk ska den delas lika. Även om Emma har betalat mycket mer så ska den alltså delas 50/50 om inget annat avtalats från början. Då både Emma och Robin hade köpte sin säng respektive matbord innan flytten räknas dessa som privata egendomar. De var alltså tänkta för privat bruk och ingår inte i en bodelning. Kylen går som gemensam egendom då den är tänkt att användas av både Emma och Robin. Robin skulle kunna begära att han ska ha rätt till halva kylens värde vid en bodelning trots att Emma själv betalade för kylen. Robins jacka däremot anses som privat egendom då syftet var att köpa den till sig själv. Emma skulle därför inte kunna begära att den ska ingå i en bodelning.

Exempel 2
Emma flyttar in i Robins bostadsrätt som han köpte innan de blev tillsammans. Den är möblerad, men Emma tar ändå ta med sin egen säng.

Hur skulle en eventuell bodelning se ut?

Då Robin köpte både lägenheten och möblerna för privat bruk ingår inget vid en eventuell bodelning. Inte heller Emmas säng då även denna köptes för privat bruk.

Skydda dig med ett samboavtal
Om man vid ett gemensamt lägenhetsköp går in med olika summor kan det gå att skydda sin insats vid separation. Detta genom att skriva ett samboavtal. Det innebär att man tillsammans kommer överens om vad som ska ingå eller ej vid en separation. Här kan du då skriva att du ska få 80 procent av lägenheten, om du gått in med 80 procent av insatsen till exempel. Eller att allt det man köper får man ta med sig när man går skilda vägar. Det går alltså på ett väldigt enkelt sätt att undgå sambolagen. Tänk på att göra detta innan ni blir sambos eller så snart som möjligt medan ni fortfarande är vänner och att båda är med på det. Då slipper ni onödiga bråk i framtiden.

Samboavtal gör att du kan vara kär samtidigt som du inte behöver oroa dig för att förlora dina pengar.

Vill du fördjupa dig i ämnet? Läs med om samboavtal här.

Skribent: Felicia Söderqvist, informatör i Mölnlycke/Göteborg.