Pressmeddelande 2020-07-29


Tre av fem sparar
Hela 59 procent av Sveriges gymnasieungdomar sparar till något. Detta framkommer i en undersökning gjord av utbildningsprojektet Ung Privatekonomi där drygt 3 400 gymnasieelever från hela landet deltog. Ung Privatekonomis verksamhetschef Elin Agorelius kommenterar detta.

– Jag är inte förvånad. När vi besöker skolor hör vi om ungdomarnas drömmar och mål. De inser att det ofta krävs sparpengar för att uppnå dessa. Alla får inte pengar hemifrån och i tuffa tider kan fler få det svårt att stötta sina barn ekonomiskt. Att själv ha lagt undan lite pengar kan kännas som en trygghet.

Flest sparar på ett till fem års sikt
De som svarade att de sparade fick följdfrågan När tror du att du ska köpa det du sparar till? I svaren framkommer det att flest, 34 procent, sparar på två till fem års sikt, och näst flest, 32 procent, på ett års sikt eller mindre. 21 procent svarade fem till tio år och 13 procent har en sparhorisont på mer än tio år.

– Man kan tänka sig att det i många fall handlar om exempelvis körkort och att flytta hemifrån. Mål som många unga har, och troligtvis önskar nå inom ett till fem år, kommenterar Agorelius avslutningsvis.


Kontaktperson
Elin Agorelius
Verksamhetschef, Ung Privatekonomi
073-971 75 22
elin.agorelius@ungprivatekonomi.se

Pressbild: Modelhouse Sweden
Diagrammen ovan är gjorda av Ung Privatekonomi, fri användning.