Ung Privatekonomis lärobok

Ung Privatekonomis egen lärobok är framtagen tillsammans med lärare i samhällskunskap, företagsekonomi och aktiekunskap. Den kan användas för både lärare och elever i skolan men även för dig som privatperson.

Boken är uppdelad i två delar. Del 1 tar ett brett grepp om privatekonomi och behandlar ämnena planering av ekonomin, lån och sparande. Del 2 går in djupare på sparande i aktier och fonder och tar upp aktier och aktieanalys, fonder och pensionen. Det gör att den både kan användas som en enkel introduktion till ämnet privatekonomi men samtidigt ge en fördjupning i aktie- och fondsparande.

En indelning i fristående kapitel gör att läsaren lätt kan välja vilket innehåll han eller hon vill ta del av – man behöver inte läsa från pärm till pärm för att förstå. Boken är skriven för målgruppen gymnasieelever men vi vågar påstå att alla oavsett ålder har nytta av att läsa Ung Privatekonomi – Få råd med dina drömmar. Faktainnehåll varvas med verkliga exempel och varje kapitel avslutas med frågor.

Myndigheten för tillgängliga medier har gjort en talboksanpassning av Få råd med dina drömmar för personer med läsnedsättning. Den finner du här.

Läs UP-boken
Beställ UP-boken