Dagens kanske svåraste ord är “habitueringseffekten” som innebär att vi människor vänjer oss vid materiella saker i vår närhet och tar dessa saker för givet. När man köper materiella statusprylar kan man känna sig glad under en kort period, men materiell påverkar oss inte på lång sikt. Materiella saker kan inte påverka människan på samma sätt som en partner- eller kompisrelation kan göra. Detta kan man kalla för den sanna lyckan. Den som ständigt köper nya saker kommer att få en kortare habitueringseffekt. Detta kan förklara varför vi som barn tyckte att det var roligare att få julklappar än vad vi i senare livet gör, då vi redan har många materiella saker. Hela vårt samhälle bygger på att vi hela tiden ska spendera och nå högre materiellt. Jag tror att den största drivkraften med shopping är en önskan om att framstå som lyckad inför andra, snarare än att bli lyckligare. Personligen tror jag detta har en stor betydelse varför psykisk ohälsa blir ett allt större problem i Sverige.

Habitueringseffekten fungerar även åt andra hållet och när vi drabbas av negativa saker i livet såsom sorg kan vi med tiden komma upp till normal lyckonivå igen. Tiden läker alla sår!