Under mina snart två år som informatör på Ung Privatekonomi har jag märkt att en specifik myndighet väcker starka känslor hos gymnasieelever. Det är den så omtalade fogden. För att reda ut en del oklarheter samt avdramatisera Kronofogden i största allmänhet valde jag att en regnig onsdagsförmiddag styra skutan mot Kronofogdens kontor i Malmö för att träffa Robert och Tobias. De utgör två av totalt fjorton anställda hos Kronofogden som har i uppdrag att arbeta förebyggande för att motverka att allt fler individer skuldsätter sig. Arbetet går i mångt och mycket ut på att informera samt utbilda budbärare som i sin tur ska förmedlar kunskaper till större samhällsgrupper, däribland unga vuxna. Allt i syfte att motverka fler skuldsättningar i samhället.

Den bild som ofta presenterats utåt är att de som har skulder hos Kronofogden är ostrukturerade individer som handlar impulsivt utan att ha ett konsekvenstänkande. Denna förutfattade mening ville både Tobias och Robert sticka hål på. Det finns såklart extremfall, men i regel är detta inte den typiska svensken de får kontakt med. Istället är det individer som har haft god hand om sin ekonomi, men som i ett skede i livet drabbas av en livshändelse som drar undan mattan under deras fötter. Det kan vara skilsmässor, dödsfall inom familjen eller sjukdomar som föranleder psykisk ohälsa och som leder till att både vuxna, men även unga tappar greppet om sin ekonomi.

Se upp för sms-lån
På frågan om vilka skuldfällor som specifikt unga bör vara extra uppmärksamma på så blev svaret att sms-lån helt klart är en faktor som snabbt kan få omkull en ungdoms ekonomi. Även brottsrelaterade skulder som resulterar i skadestånd och böter är vanligt förekommande ärenden i åldersgruppen. Utöver detta är det i regel en bristande prioritering där konsumtion av kläder och utekvällar prioriteras före att betala hyra och mobilräkning. I kombination med ungdomars i regel ostabila ekonomi i form av ojämna inkomstflöden varje månad så kan det hela leda till ökad risk att emellanåt inte har pengar att betala räkningarna varje månad. Tipset från Kronofogdens sida är att från en tidig ålder börja spara pengar för att forma ett hållbart ekonomiskt beteende. Fokus ska inte ligga på att som gymnasieelev lägga undan hela studiebidraget, utan att symboliskt föra över någon hundralapp till ett sparkonto varje månad kan vara avgörande på lång sikt. Det kan vara direkt avgörande att ha en rutin att spara pengar senare i livet när din ekonomi kräver noga planering för att gå runt varje månad.

Det spelar ingen roll hur mycket information vi pumpar ut. Om det finns ett oekonomiskt beteendemönster i grunden kommer ingen kunskap i världen räcka till för att rädda personer ur ekonomisk knipa, menar Robert Olsson.

Kan man fly landet och slippa betala?
Den i särklass mest frekventa fråga jag får av de elever jag besöker är om man skulle kunna fly landet och på så sätt slippa betala tillbaka sina skulder till Kronofogden. När jag ställde samma fråga till Robert log han och medgav att även han får ofta svara på just denna fråga. Det enkla svaret är att det samarbeten mellan länder gör det svårt att komman undan utomlands. Det krävs att man åker långt iväg och ej lämnar efter sig några spår under fem års tid för att ärendet ska preskriberas. Robert avslutar intervjun med att skicka med en rekommendation från Kronofogdens sida att förflytta fokus från att försöka lista ut hur man lättast kan smita undran från att betala sina skulder till att fokusera på att betala sina skulder. Det hela kommer att löna sig i slutändan.

Upplever du en stor osäkerhet kring din ekonomi och känner att du skulle behöva stöd för att inte hamna efter med betalning av skulder och fakturor? Tveka då inte att höra av dig till Kronofogden alternativt din kommun där du kan få hjälp med budget- och skuldrådgivning för att i ett tidigt stadium förhindra större skada för din ekonomiska situation.