På sistone har det varit tvära kast på börsen. Minus fem procent på en dag har inte varit ovanligt, det är lätt att som ny dra öronen åt sig och inte våga investera. Ska man investera så gäller det att göra sin hemläxa och förstå vad det är man köper. För att underlätta detta går jag i detta blogginlägg igenom tre nyckeltal som handlar om att värdera aktier. Det dyker upp en några ekonomiska begrepp i texten, en enkel ordlista finner ni här.

🗝 P/E-tal. Ett mycket användbart nyckeltal – om man vet hur man ska använda det. P/E-talet är aktiekursen dividerat med värdet från vinsten på aktien (Price per Earning). Om vi antar att ett bolag har ett P/E-tal på 15 så köper vi bolaget till 15 gånger årsvinsten. Man kan också säga att om vi köper aktien i dag så kommer det ta 15 år att få tillbaka de pengar vi investerat bara genom vinsten per aktie. P/E är ett bra nyckeltal att titta på initialt för att få en uppfattning om hur bolaget ser ut, men olika branscher och bolag är svåra att jämföra med endast P/E. Alltså ska man för att få en relevant jämförelse jämföra bolag i samma bransch.
Ett P/E-tal kan vara högt på grund av att det finns höga förväntningar på bolaget att växa, och då är marknaden beredd att betala mer för företaget. Detta leder då till ett högt P/E-tal.
Om ett bolag har ett negativt P/E-tal innebär det däremot inte att det inte finns några förväntningar på bolaget. Däremot kan det vara negativt eftersom det indikerar på att de går med förlust.

Tittar man Stockholmsbörsens snitt de senaste hundra åren har P/ E-talet legat runt 14. Detta kan ses som en fingervisning kring vad ett P/E-tal i normalläget ska ligga på. Men man måste göra en rättvis jämförelse utifrån tillväxten. Om bolaget växer mindre än fem procent per år är det vanligt att P/E ligger mellan 5-12. Har vi ett bolag med tillväxt mellan 5 till 10 så ligger det ofta mellan 7 och 20. Ett bolag som i sin tur växer över 10 procent har ofta över 15 till 25 i P/E-tal. Det kan vara intressant att titta på vad ett specifikt bolag haft för P/E-tal historiskt och se om dagens nivå är högre eller lägre för att få en bra uppfattning.

🗝 P/S-talet räknas fram genom aktiekursen dividerad med den senast rapporterade omsättningen per aktie på helårsbasis (Price per sales). P/S-talet visar hur högt marknaden värderar bolagets omsättning. Ett lågt P/S-tal kan indikera att aktien är lågt värderad, då aktiekursen är låg i relation till omsättningen. Alternativt kan marknaden tror att omsättningen kommer minska.

Om man i stället har ett högt P/S-tal innebär det att marknaden antingen har höga förväntningar på att exempelvis omsättningen i företaget kommer öka, vilket i sin tur drar upp kursen. Det kan också vara så att aktien är högt värderad i förhållande till omsättningen. När man tittar på P/S-talet är det viktigt att tänka på vinstmarginalen i företaget. Helst ska man använda båda nyckeltalen för att få en tydligare bild.

P/S-talet och P/E-talet är bra att använda tillsammans när vi till exempel ska analysera tillväxtbolag. Ofta har dessa bolag ett negativt P/E-tal eftersom de går med förlust under en tid och då kan P/S-talet vara bra att komplettera analysen med. Då ser vi om marknaden förväntar sig att omsättningen kommer att öka, och då kan ett negativt P/E-tal idag vara motiverat.

🗝 P/B står för price/bookvalue, det vill säga aktiekurs (priset på en aktie) dividerat på bokfört värde (bolagets egna kapital per aktie) och det gäller för de bokförda tillgångarna. Det ger oss information om hur mycket eget kapital ett företag har i förhållande till aktiepriset.

Om det finns så kallade dolda värden, exempelvis skogstillgångar i skogsbolag som inte är medräknade, så missar vi det värdet. Detta är ett mått man med fördel kan applicera om man vill värdera bolag som banker, fastighetsbolag eller skogsbolag som är en kapitaltung industri. Om vi tar banker som exempel så brukar de ha ett P/B-tal på ungefär 1 till 2. I kristider har man kunnat se ett P/B-tal under 1 hos de flesta banker.

Om P/B-talet är under 1 när det inte är kristider så kan det indikera två saker. Antingen så är bolagets tillgångar övervärderade, eller så har bolaget en negativ avkastning på sina tillgångar. Om bolagets tillgångar är övervärderade så kan det vid en korrigering påverka aktiepriset negativt varför vi då bör avstå från att investera. Är det så istället att bolaget har negativ avkastning på sina tillgångar kan det vid en turnover, alltså att en ny ledning eller att bolaget börjar sälja på en ny marknad, leda till att vi får en starkare avkastning.

Skribent: Daniel Nygren, informatör i Dalarna